Menu

09:20 ICT Thứ năm, 21/08/2014
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động. * Giay cao got Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.                   
Bao Dang cong san viet nam
Duong day nong
Tra cuu mot lan
Danh ba
Van ban phap luat nha nuoc
Danh sach cac don vi no bhxh, bhyt
Danh muc co so kham chua benh bhyt
Trang dien tu BHXH Viet Nam
Website Chinh phu
Baohiem
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

Hỗ trợ trực tuyến

Dịch vụ
Tư vấn khách hàng
Kỹ thuật

Name: Lê Văn Thuận

Name: Nguyễn Ngọc Bình

Trang nhất » Tin Tức » Thông tin cần biết » BẢO HIỂM Y TẾ » Bảo Hiểm Y Tế Bắt Buộc

thong bao ket qua dong bhxh, bhyt, bhtn
Tuyên truyền

 Nội dung Luật BHYT; Nghị định 62/2009; Thông tư 09/2009

Thứ ba - 15/01/2013 14:20
NỘI DUNG LUẬT BHYT; NGHỊ ĐỊNH 62/2009; THÔNG TƯ 09/2009
 
                
1. Đối tượng tham gia:
- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động;
- Cán bộ, công chức, viên chức theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức;
- Sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân;
- Người đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức, hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;
- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ nguồn ngân sách Nhà Nước;
- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;
- Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật;
- Cựu chiến binh theo quy định của pháp luật về cựu chiến binh;
- Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo quy định của Chính phủ;
- Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;
- Các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hàng tháng;
- Người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn;
- Thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thân nhân các đối tượng theo quy định của pháp luật về sỹ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân và cơ yếu;
- Trẻ em dưới 6 tuổi.
- Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật vế hiến, lấy, ghép mổ, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.
- Người nước ngoài đang học tập tại ViệtNam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.
- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
- Học sinh, sinh viên.
- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp.
- Thân nhân người lao động mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống cùng hộ gia đình.
- Xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.
- Các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ.
2. Mức đóng:
Nhóm đối tượng Mức đóng Trách nhiệm đóng
01/07/2009 -31/12/2009 Từ 01/01/2010
1. Người lao động 3% tiền lương, tiền công 4,5% tiền lương, tiền công Chủ sử dụng lao động đóng 2/3.
Người lao động đóng 1/3.
(Mức đóng BHYT tối đa không quá 20 lần mức lương tối thiểu)
2. Hưu trí, mất sức, trợ cấp BHXH hàng tháng 3% tiền lương, trợ cấp hàng tháng 4,5% tiền lương, trợ cấp hàng tháng BHXH đóng toàn bộ cho người từ 1.10.95 trở đi
3. Hưởng trợ cấp thất nghiệp   4,5% mức trợ cấp thất nghiệp BHXH đóng
4. CB xã phường hưởng trợ cấp từ NS; người có công CM; thân nhân người có công CM; cựu chiến binh; người tham gia kháng chiến; Đại biểu QH, HĐND, hưởng trợ cấp bảo trợ XH; hộ nghèo; dân tộc tiểu số vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; thân nhân quân đội, công an, cơ yếu; Trẻ em dưới 6 tuổi; 3% lương tối thiểu 4,5% lương tối thiểu Ngân sách nhà nước đóng
5. Người nước ngoài đang học tập tại VN được cấp học bổng từ NSNN 3% lương tối thiểu 4,5% lương tối thiểu Do cơ quan, tổ chức cấp học bổng đóng
6. Học sinh, sinh viên 30.000đồng/người thành thị; 25.000 đồng /người nông thôn, miền núi (3 tháng 10,11,12/2009) 3 % lương tối thiểu hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng
7. Gia đình cận nghèo 3% lương tối thiểu 4,5% lương tối thiểu. Nếu đóng theo hộ gia đình được giảm trừ  từ người thứ 2 (90%, 80%, 70%) người thứ 5 giảm trừ 60% so với người thứ nhất từ 01/07/2009 NSNN hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng
8. Gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp 80.000đồng/người đối với thành thị; 60.000đồng/người đối với nông thôn, miền núi (3 tháng 10,11,12/2009) Từ 01/01/2010
4,5% lương tối thiểu. Nếu đóng theo hộ gia đình được giảm trừ  từ người thứ 2 (90%, 80%, 70%) người thứ 5 giảm trừ 60% so với người thứ nhất
từ 01/01/2012
NSNN hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng có mức sống trung bình
9. Thân nhân người lao động 80.000đồng/người đối với thành thị; 60.000đồng/người đối với nông thôn, miền núi (3 tháng 10,11,12/2009) Từ 01/01/2010
4,5% lương tối thiểu
Do người lao động đóng
10. Hộ KD cá thế, xã viên HTX, ; Người lao động nghỉ hưởng ốm đau dài ngày thuộc danh mục của Bộ Y tế   Từ 01/01/2010
4,5% lương tối thiểu
Do người lao động đóng
11. Công nhân cao su; Thanh niên xung phong KC chống Pháp      
3. Quyền lợi:
- Người tham gia BHYT được cấp 1 thẻ BHYT.
- Người tham gia BHYT có quyền đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu  tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương ( trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở KCB tuyến tỉnh hoặc tuyến TW theo quy định của Bộ Y tế).
- Người tham gia BHYT  phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được KCB tại cơ sở KCB phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó làm việc hoặc tạm trú.
- Người tham gia BHYT được thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào mỗi quý.
- Người có thẻ bảo hiểm y tế được quỹ BHYT chi trả các chi phí sau:
+ Khám bệnh, chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con.
+ Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh.
+ Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên cho các đối tượng: người có công CM; người hưởng trợ cấp bảo trợ XH hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo; cận nghèo; dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện KTXH khó khăn, đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi.
+ Thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật trong danh mục theo quy định của Bộ Y tế.
4. Mức thanh toán:
* Được thanh toán 100% nếu chi phí KCB/ 1 lần KCB thấp hơn 15% mức lương tối thiểu.
* Chi phí thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn, phục hồi chức năng được quỹ BHYT thanh toán theo danh mục Bộ Y tế.
* Quỹ BHYT thanh toán 50% chi phí thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam đối với các trường hợp:
- Tham gia BHYT liên tục 36 tháng trở lên.
- Trẻ em dưới 6 tuổi.
- Các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban cơ yếu Chính phủ hưởng chế độ KCB miễn phí nay nghỉ hưu hoặc chuyển ngành đang tham gia BHYT.
a. Người tham gia BHYT khi đi KCB đúng nơi đăng ký KCB ban đầu, đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc có giấy chuyển viện được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB như sau:
- 100% chi phí KCB đối với đối tượng sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an Quân đội nhân dân; người có công với CM; trẻ em dưới 6 tuổi.
- 100% chi phí KCB với trường hợp chi phí cho 1 lần khám thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.
- 95% chi phí KCB đối với đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động; hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; hộ gia đình nghèo, dân tộc thiểu số đang sinh sống vùng có điều kiện KTXH khó khăn, đặc biệt khó khăn.
- 80% chi phí KCB đối với các đối tượng còn lại.
b. Người tham gia BHYT khi đi KCB có sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB như sau:
- 100 % chi phí KCB đối với trẻ em dưới 6 tuổi; người hoạt động CM trước tháng 8/1945; bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh; bệnh binh suy giảm 81% trở lên; bệnh binh điều trị vết thương, bệnh tật tái phát
- 100% chi phí đối với đối tượng sỹ quan, hạ sỹ quan đang công tác trong lực lượng CA, QĐ nhân dân nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu/một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó; phần còn lại do ngân sách của cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng chi trả.
- 100% chi phí đối với đối tượng có công với cách mạng nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu/một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó.
- 95% chi phí đối với đối tượng hưởng lương hưu, TC mất sức lao động, trợ cấp xã hội hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo; dân tộc tiểu số tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó.
- 80% chi phí đối với các đối tượng khác nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó.
c. Người tham gia BHYT khi đi KCB không đúng cơ sở KCB ban đầu hoặc khám bệnh, chữa bệnh không theo tuyến chuyên môn kỹ thuật:
- 70% chi phí đối với trường hợp KCB tại cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn hạng III và không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn;
- 50% chi phí đối với trường hợp KCB tại cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn hạng II và không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn;
- 30% chi phí đối với trường hợp khám KCB tại cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn hạng I, hạng Đặc biệt và không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn;
d. Người tham gia BHYT khi KCB tại các cơ sở y tế ngoài công lập được quỹ BHYT thanh toán theo giá dịch vụ áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập tương đương tuyến chuyên môn kỹ thuật.
5. Hình thức thanh toán:
Thanh toán chi phí KCB được thực hiện theo các phương thức sau:
- Thanh toán theo định suất được áp dụng đối với cơ sở KCB ban đầu: thanh toán thao định mức chi phí KCB và mức đóng tính trên mỗi thẻ BHYT được đăng ký tại cơ sở KCB trong một khoảng thời gian nhất định.
- Thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng đối với cơ sở KCB khi không áp dụng thanh toán theo định suất: Dựa trên chi phí của thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế được sử dụng.
- Thanh toán theo trường hợp bệnh được áp dụng đối với cơ sở KCB: là thanh toán theo chi phí KCB được xác định trước cho từng trường hợp theo chẩn đoán.
Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng phương thức thanh toán chi phí KCB.
6. Các trường hợp không được hưởng BHYT:
- Chi phí đã được ngân sách nhà nước chi trả.
- Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng.
- Khám sức khỏe.
- Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị.
- Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh ký của thai nhi hay của sản phụ.
- Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.
- Điều trị cận, lác và tật khúc xạ của mắt.
- Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong KCB và phục hồi chức năng.
- KCB, phục hồi chức năng đối với bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, thảm họa.
- KCB trong trường hợp tự tử, tự gây thương tích.
- KCB nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện.
- KCB tổn thương về thể chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra.
- Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.
- Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.
- Tai nạn giao thông xác định là có vi phạm pháp luật về giao thông
- Tai nạn lao động được xác định hưởng TNLĐ, BNN

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Tin tức từ BHXH Việt Nam

 • Triển khai Luật BHYT sửa đổi: Cần sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan
  Đây là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tại cuộc họp triển khai thực hiện kế hoạch số 2800/KH-BHXH về việc triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi được BHXH Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, chiều 19/8/2014. Tham dự cuộc họp còn có các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh, Nguyễn Minh Thảo, cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn, nghiệp vụ liên quan.
 • Liên hoan văn nghệ BHXH Hà Nội- chương trình nghệ thuật đầy sắc màu
  Ngày 16/8/2014, tại Hà Nội, BHXH Tp.Hà Nội tổ chức Liên hoan văn nghệ công chức, viên chức năm 2014, với gần 700 cán bộ , CCVC đến từ 30 BHXH các quận, huyện, thị xã và 11 Phòng nghiệp vụ của BHXH TP tham gia biểu diễn. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Thị Xuân Phương đến dự và chung vui với tập thể cán bộ, CCVC Ngành BHXH TP.
 • Tổng kết thí điểm giao dịch thủ tục hành chính bằng hồ sơ điện tử qua mạng
  Chiều ngày 14/8/2014, tại TP Hồ Chí Minh, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện thí điểm giao dịch thủ tục hành chính bằng hồ sơ điện tử qua mạng. Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và đồng chí Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty TS24, một số BHXH tỉnh, thành phố và một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.
 • Cần tạo động lực để đổi mới phong trào thi đua cả về bề nổi lẫn chiều sâu
  Đây là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh, tại hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, do Cụm Thi đua số VIII (BHXH Việt Nam) tổ chức tại Ninh Bình, trong hai ngày 15 và 16/8/2014.
 • Tổng kết thực hiện thí điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống Bưu điện
  Thực hiện Công văn số 10706/VPCP-KTTH ngày 19/12/2013 của Văn phòng Chính phủ, BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VN Post) tổ chức thực hiện thí điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống bưu điện với thời gian thí điểm là 06 tháng, kể từ 01/01/2014 tại 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hòa Binh, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Phú Yên, Quảng Trị, Lâm Đồng, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau). Sáng 14/8/2014, tại TP Hồ Chí Minh, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thí điểm trên. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh; đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; đại diện BHXH và Bưu điện một số tỉnh, thành phố.
Đạo đức HCM

Hình ảnh

Đoàn thanh niên
2 photos | 909 view
Công Đoàn
0 photos | 673 view
Chuyên môn
0 photos | 984 view

+ Xem tất cả

Thông báo

- V/v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức năm 2013

Files đính kèm:1. Công văn số 186/BHXH-TCHC2. Danh sách kê khai3. Phụ lục hướng dẫn kê khai4. Văn bản KKTS 2014       

- Hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm 2014-2015

File đính kèm:   - Số 609/HDLN-GDĐT-BHXH  - Mẫu BHYT HS, SV

- Hướng dẫn truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non

File đính kèm- CV 635/BHXH-PT

Album nhạc Quảng Trị

Nhan su moi
Quan lý VB&HSCV

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 311

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20848

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 631910

Tuyên truyền