02:33 ICT Thứ năm, 28/05/2015
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động * Giay cao got Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.                   
Bao Dang cong san viet nam
Duong day nong
Tra cuu mot lan
Danh ba
Van ban phap luat nha nuoc
Danh sach cac don vi no bhxh, bhyt
Danh muc co so kham chua benh bhyt
Trang dien tu BHXH Viet Nam
Website Chinh phu
Baohiem
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

Hỗ trợ trực tuyến

Dịch vụ
Tư vấn khách hàng
Kỹ thuật

Name: Lê Văn Thuận

Name: Nguyễn Ngọc Bình

Trang nhất » Tin Tức » Thông tin cần biết » BẢO HIỂM Y TẾ » Bảo Hiểm Y Tế Bắt Buộc

Giao dich dien tu
thong bao ket qua dong bhxh, bhyt, bhtn
Tuyên truyền

 Nội dung Luật BHYT; Nghị định 62/2009; Thông tư 09/2009

Thứ ba - 15/01/2013 14:20
NỘI DUNG LUẬT BHYT; NGHỊ ĐỊNH 62/2009; THÔNG TƯ 09/2009
 
                
1. Đối tượng tham gia:
- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động;
- Cán bộ, công chức, viên chức theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức;
- Sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân;
- Người đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức, hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;
- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ nguồn ngân sách Nhà Nước;
- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;
- Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật;
- Cựu chiến binh theo quy định của pháp luật về cựu chiến binh;
- Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo quy định của Chính phủ;
- Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;
- Các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hàng tháng;
- Người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn;
- Thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thân nhân các đối tượng theo quy định của pháp luật về sỹ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân và cơ yếu;
- Trẻ em dưới 6 tuổi.
- Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật vế hiến, lấy, ghép mổ, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.
- Người nước ngoài đang học tập tại ViệtNam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.
- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
- Học sinh, sinh viên.
- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp.
- Thân nhân người lao động mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống cùng hộ gia đình.
- Xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.
- Các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ.
2. Mức đóng:
Nhóm đối tượng Mức đóng Trách nhiệm đóng
01/07/2009 -31/12/2009 Từ 01/01/2010
1. Người lao động 3% tiền lương, tiền công 4,5% tiền lương, tiền công Chủ sử dụng lao động đóng 2/3.
Người lao động đóng 1/3.
(Mức đóng BHYT tối đa không quá 20 lần mức lương tối thiểu)
2. Hưu trí, mất sức, trợ cấp BHXH hàng tháng 3% tiền lương, trợ cấp hàng tháng 4,5% tiền lương, trợ cấp hàng tháng BHXH đóng toàn bộ cho người từ 1.10.95 trở đi
3. Hưởng trợ cấp thất nghiệp   4,5% mức trợ cấp thất nghiệp BHXH đóng
4. CB xã phường hưởng trợ cấp từ NS; người có công CM; thân nhân người có công CM; cựu chiến binh; người tham gia kháng chiến; Đại biểu QH, HĐND, hưởng trợ cấp bảo trợ XH; hộ nghèo; dân tộc tiểu số vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; thân nhân quân đội, công an, cơ yếu; Trẻ em dưới 6 tuổi; 3% lương tối thiểu 4,5% lương tối thiểu Ngân sách nhà nước đóng
5. Người nước ngoài đang học tập tại VN được cấp học bổng từ NSNN 3% lương tối thiểu 4,5% lương tối thiểu Do cơ quan, tổ chức cấp học bổng đóng
6. Học sinh, sinh viên 30.000đồng/người thành thị; 25.000 đồng /người nông thôn, miền núi (3 tháng 10,11,12/2009) 3 % lương tối thiểu hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng
7. Gia đình cận nghèo 3% lương tối thiểu 4,5% lương tối thiểu. Nếu đóng theo hộ gia đình được giảm trừ  từ người thứ 2 (90%, 80%, 70%) người thứ 5 giảm trừ 60% so với người thứ nhất từ 01/07/2009 NSNN hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng
8. Gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp 80.000đồng/người đối với thành thị; 60.000đồng/người đối với nông thôn, miền núi (3 tháng 10,11,12/2009) Từ 01/01/2010
4,5% lương tối thiểu. Nếu đóng theo hộ gia đình được giảm trừ  từ người thứ 2 (90%, 80%, 70%) người thứ 5 giảm trừ 60% so với người thứ nhất
từ 01/01/2012
NSNN hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng có mức sống trung bình
9. Thân nhân người lao động 80.000đồng/người đối với thành thị; 60.000đồng/người đối với nông thôn, miền núi (3 tháng 10,11,12/2009) Từ 01/01/2010
4,5% lương tối thiểu
Do người lao động đóng
10. Hộ KD cá thế, xã viên HTX, ; Người lao động nghỉ hưởng ốm đau dài ngày thuộc danh mục của Bộ Y tế   Từ 01/01/2010
4,5% lương tối thiểu
Do người lao động đóng
11. Công nhân cao su; Thanh niên xung phong KC chống Pháp      
3. Quyền lợi:
- Người tham gia BHYT được cấp 1 thẻ BHYT.
- Người tham gia BHYT có quyền đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu  tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương ( trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở KCB tuyến tỉnh hoặc tuyến TW theo quy định của Bộ Y tế).
- Người tham gia BHYT  phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được KCB tại cơ sở KCB phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó làm việc hoặc tạm trú.
- Người tham gia BHYT được thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào mỗi quý.
- Người có thẻ bảo hiểm y tế được quỹ BHYT chi trả các chi phí sau:
+ Khám bệnh, chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con.
+ Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh.
+ Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên cho các đối tượng: người có công CM; người hưởng trợ cấp bảo trợ XH hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo; cận nghèo; dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện KTXH khó khăn, đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi.
+ Thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật trong danh mục theo quy định của Bộ Y tế.
4. Mức thanh toán:
* Được thanh toán 100% nếu chi phí KCB/ 1 lần KCB thấp hơn 15% mức lương tối thiểu.
* Chi phí thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn, phục hồi chức năng được quỹ BHYT thanh toán theo danh mục Bộ Y tế.
* Quỹ BHYT thanh toán 50% chi phí thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam đối với các trường hợp:
- Tham gia BHYT liên tục 36 tháng trở lên.
- Trẻ em dưới 6 tuổi.
- Các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban cơ yếu Chính phủ hưởng chế độ KCB miễn phí nay nghỉ hưu hoặc chuyển ngành đang tham gia BHYT.
a. Người tham gia BHYT khi đi KCB đúng nơi đăng ký KCB ban đầu, đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc có giấy chuyển viện được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB như sau:
- 100% chi phí KCB đối với đối tượng sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an Quân đội nhân dân; người có công với CM; trẻ em dưới 6 tuổi.
- 100% chi phí KCB với trường hợp chi phí cho 1 lần khám thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.
- 95% chi phí KCB đối với đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động; hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; hộ gia đình nghèo, dân tộc thiểu số đang sinh sống vùng có điều kiện KTXH khó khăn, đặc biệt khó khăn.
- 80% chi phí KCB đối với các đối tượng còn lại.
b. Người tham gia BHYT khi đi KCB có sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB như sau:
- 100 % chi phí KCB đối với trẻ em dưới 6 tuổi; người hoạt động CM trước tháng 8/1945; bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh; bệnh binh suy giảm 81% trở lên; bệnh binh điều trị vết thương, bệnh tật tái phát
- 100% chi phí đối với đối tượng sỹ quan, hạ sỹ quan đang công tác trong lực lượng CA, QĐ nhân dân nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu/một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó; phần còn lại do ngân sách của cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng chi trả.
- 100% chi phí đối với đối tượng có công với cách mạng nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu/một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó.
- 95% chi phí đối với đối tượng hưởng lương hưu, TC mất sức lao động, trợ cấp xã hội hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo; dân tộc tiểu số tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó.
- 80% chi phí đối với các đối tượng khác nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó.
c. Người tham gia BHYT khi đi KCB không đúng cơ sở KCB ban đầu hoặc khám bệnh, chữa bệnh không theo tuyến chuyên môn kỹ thuật:
- 70% chi phí đối với trường hợp KCB tại cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn hạng III và không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn;
- 50% chi phí đối với trường hợp KCB tại cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn hạng II và không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn;
- 30% chi phí đối với trường hợp khám KCB tại cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn hạng I, hạng Đặc biệt và không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn;
d. Người tham gia BHYT khi KCB tại các cơ sở y tế ngoài công lập được quỹ BHYT thanh toán theo giá dịch vụ áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập tương đương tuyến chuyên môn kỹ thuật.
5. Hình thức thanh toán:
Thanh toán chi phí KCB được thực hiện theo các phương thức sau:
- Thanh toán theo định suất được áp dụng đối với cơ sở KCB ban đầu: thanh toán thao định mức chi phí KCB và mức đóng tính trên mỗi thẻ BHYT được đăng ký tại cơ sở KCB trong một khoảng thời gian nhất định.
- Thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng đối với cơ sở KCB khi không áp dụng thanh toán theo định suất: Dựa trên chi phí của thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế được sử dụng.
- Thanh toán theo trường hợp bệnh được áp dụng đối với cơ sở KCB: là thanh toán theo chi phí KCB được xác định trước cho từng trường hợp theo chẩn đoán.
Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng phương thức thanh toán chi phí KCB.
6. Các trường hợp không được hưởng BHYT:
- Chi phí đã được ngân sách nhà nước chi trả.
- Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng.
- Khám sức khỏe.
- Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị.
- Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh ký của thai nhi hay của sản phụ.
- Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.
- Điều trị cận, lác và tật khúc xạ của mắt.
- Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong KCB và phục hồi chức năng.
- KCB, phục hồi chức năng đối với bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, thảm họa.
- KCB trong trường hợp tự tử, tự gây thương tích.
- KCB nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện.
- KCB tổn thương về thể chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra.
- Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.
- Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.
- Tai nạn giao thông xác định là có vi phạm pháp luật về giao thông
- Tai nạn lao động được xác định hưởng TNLĐ, BNN

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Tin tức từ BHXH Việt Nam

 • Nhóm chuyên gia Dự án VIE/027 tìm hiểu thông tin về gói dịch vụ y tế cơ bản
  Ngày 27/5/2015, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo đã chủ trì buổi gặp và trao đổi kinh nghiệm thực hiện chính sách BHYT với đoàn chuyên gia của Dự án Hỗ trợ chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn (Dự án VIE/027). Đoàn chuyên gia gồm 04 thành viên do ông Philippe Vinard- chuyên gia kinh tế y tế, thiết kế Dự án VIE/027 làm Trưởng đoàn.
 • Thúc đẩy các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT
  Chiều ngày 26/5/2015, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo một số Ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam về giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT.
 • Tổng kết tập huấn trang bị kiến thức BHXH, BHYT cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn...
  Chiều 26/5/2015, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam và Báo Nhân dân đã tổ chức Tổng kết Chương trình tập huấn trang bị kiến thức BHXH, BHYT cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí toàn quốc. Tham dự buổi tổng kết có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; cùng các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc của hai cơ quan.
 • Đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành BHXH
  Sáng ngày 26/5/2015, tại Đà Nẵng đã khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành BHXH, do Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH (BHXH Việt Nam) phối hợp Trường Cán bộ thanh tra (Thanh tra Chính phủ) tổ chức với sự tham gia của gần 200 học viên là công chức viên chức của 33 BHXH các tỉnh, thành phố trong cả nước. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương dự và phát biểu chỉ đạo lớp học.
 • Nâng cao kiến thức truyền thông về BHXH, BHYT
  Trong các ngày, 25 – 29/5/2015, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương – Bộ Y tế tổ chức lớp đào tạo giảng viên truyền thông về BHXH, BHYT. Đây là một trong chuỗi hoạt động đào tạo giảng viên truyền thông về BHXH, BHYT sẽ được tổ chức ở cả ba miền Bắc – Trung - Nam. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Thị Xuân Phương dự và phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.
Đạo đức HCM

Hình ảnh

Đoàn thanh niên
2 photos | 1266 view
Công Đoàn
0 photos | 992 view
Chuyên môn
0 photos | 1550 view

+ Xem tất cả

Thông báo

- Lịch công tác của lãnh đạo BHXH tỉnh

(Từ ngày 18/05/2015 - 22/05/2015) Thứ Ngày tháng Đ/c Hồ Sỹ Nam Phó Giám đốc Đ/c Mai Thanh Bình Phó Giám đốc Đ/c Trần Văn Thao Phó Giám đốc Hai 18/05 Sáng Làm việc tại BHXH huyện Hải Lăng Đi kiểm tra nghiệp vụ TN&QLHS   Chiều   nt   Ba 19/05 Sáng   ...

- Thông báo mức lãi suất chậm đóng năm 2015

File đính kèm:- QĐ: 134/BHXH-PT

Album nhạc Quảng Trị


Tiep cong dan
Giao dich dien tu
Nhan su moi
Quan lý VB&HSCV

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 1


Hôm nayHôm nay : 28

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22963

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 881056

Tuyên truyền


Tọa đàm BHYT Học sinh - Sinh viên

Phóng sự kỷ niệm 20 năm BHXH QT

Liên kết website