Menu

08:45 ICT Thứ ba, 02/09/2014
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động. * Giay cao got Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.                   
Bao Dang cong san viet nam
Duong day nong
Tra cuu mot lan
Danh ba
Van ban phap luat nha nuoc
Danh sach cac don vi no bhxh, bhyt
Danh muc co so kham chua benh bhyt
Trang dien tu BHXH Viet Nam
Website Chinh phu
Baohiem
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

Hỗ trợ trực tuyến

Dịch vụ
Tư vấn khách hàng
Kỹ thuật

Name: Lê Văn Thuận

Name: Nguyễn Ngọc Bình

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động » Tin hoạt động nội bộ

Ngay quoc khanh 2.9
thong bao ket qua dong bhxh, bhyt, bhtn
Tuyên truyền

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Thứ ba - 02/04/2013 14:00
DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ
NHẬN ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ
NĂM 2013
 
TT Tên cơ sở KCB Mã CSKCB Khám chữa bệnh Địa chỉ
Nội trú Ngoại trú
I Tuyến tỉnh        
1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị 010 X X Số 83 Lê Lợi - TP Đông Hà
2 Bệnh viện đa khoa Khu vực Triệu Hải 011 X X 67 Phan Đình Phùng - Thị xã Quảng Trị
3 Phòng khám, quản lý sức khỏe cán bộ 012   X Đ­ờng Trần H­ưng Đạo - TP Đông Hà
4 Trung tâm y tế dự phòng tỉnh 092   X Đ­ường Hoàng Diệu - TP Đông Hà
5 Bệnh viện điều d­ưỡng và PHCN Cửa Tùng 098 X X Xã Vĩnh Quang - huyện Vĩnh Linh
II Tuyến huyện        
1 Bệnh viện đa khoa Đông Hà 001 X X Số 32 Trần H­ưng Đạo  -  TP Đông Hà
2 TTYT thị xã Quảng Trị 002 X X Số 9 Đoàn Thị Điểm - Thị xã Quảng Trị
3 BV đa khoa Huyện Vĩnh Linh 003 X X TT Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh
4 BV đa khoa Huyện Gio Linh 004 X X Thị trấn Gio Linh-Huyện Gio Linh
5 BV đa khoa Huyện Cam Lộ 005 X X Khóm 3 - TT Cam Lộ-Huyện Cam Lộ
6 BV đa khoa Huyện Triệu Phong 006 X X Thị trấn ái Tử - Huyện Triệu Phong
7 BV đa khoa Huyện Hải Lăng 007 X X Khóm 2-TT Hải Lăng - Huyện Hải Lăng
8 BV đa khoa Huyện H­ướng Hóa 008 X X Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa
9 BV đa khoa Huyện ĐaKrông 009 X X Khóm 4 -TT Krông Klang - Huyện Đa Krông
III Phòng khám đa khoa Khu vực        
1 Phòng khám khu vực Bồ Bản 600 X X Bồ Bản - xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong
2 PK ĐK khu vực Lìa 095 X X Xã A Túc - Huyện H­ướng Hoá
3 PK ĐK Khu vực Lao Bảo 096 X X Thị trấn Lao Bảo - Huyện H­ướng Hoá
IV Cơ sở y tế t­ nhân        
1 Phòng khám đa khoa Quang Trung 104   X Thị xã Quảng Trị
2 Phòng khám đa khoa Trường An 106   X 10 Lê Duẩn - TP Đông Hà
3 Phòng khám đa khoa Khải Hoàn 107   X 27 Lê Quý Đôn - TP Đông Hà
4 Phòng khám đa khoa Hoàng Đức Dũng 108   X 18B Lê Duẩn - TP Đông Hà
5 Phòng khám đa khoa Hồng An     X Đ­ờng Lê Duẩn - TP Đông Hà
6 Phòng khám đa khoa Ph­ương Lang 112   X Ph­ương Lang - Hải Lăng
7 Phòng khám đa khoa Đức Linh 111   X Đ­ờng Lê Duẩn - TP Đông Hà
IV Các cơ sở y tế Công ty, ngành        
1 Trung tâm y tế cao su 017 X X Xã Hải Thái - huyện Gio Linh
2 Bệnh xá đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 833 X X Xã Hướng Phùng - huyện Hướng Hóa
3 Bệnh xá BCH bộ đội biên phòng tỉnh 103 X X 110 Lý Th­ường Kiệt - TP Đông Hà
V Tuyến xã        
1 Thành phố Đông Hà        
1 Trạm Y tế Phường Đông Giang 019 X X Ph­ường Đông Giang  -  TP Đông Hà
2 Trạm Y tế Ph­ường 1 Đông Hà 020 X X Ph­ường 1  -  TP Đông Hà
3 Trạm Y tế Ph­ường Đông Lễ 021 X X Ph­ường Đông Lễ  -  TP Đông Hà
4 Trạm Y tế Ph­ường Đông Thanh 022 X X Ph­ường Đông Thanh  -  TP Đông Hà
5 Trạm Y tế Ph­ường 2 Đông Hà 023 X X Ph­ường 2  -  TP Đông Hà
6 Trạm Y tế Ph­ường 4 Đông Hà 024 X X Ph­ường 4  -  TP Đông Hà
7 Trạm Y tế Ph­ường 5 Đông Hà 025 X X Ph­ường 5  -  TP Đông Hà
8 Trạm Y tế Ph­ường Đông L­ơng 026 X X Ph­ường Đông Lương  -  TP Đông Hà
9 Trạm Y tế Ph­ường 3 Đông Hà 027 X X Ph­ường 3  -  TP Đông Hà
2 Thị xã QuảngTr        
10 Trạm Y tế Ph­ờng 1 028 X X Ph­ường 1 - Thị xã Quảng Trị
11 Trạm Y tế Ph­ờng 2 029 X X Ph­ường 2 - Thị xã Quảng Trị
12 Trạm Y tế Ph­ờng 3 109 X X Ph­ường 3 - Thị xã Quảng Trị
13 Trạm y tế Ph­ờng An Đôn 110 X X Ph­ường An Đôn - Thị xã Quảng Trị
14 Trạm y tế xã Hải Lệ 716 X X Xã Hải Lệ - Thị xã Quảng Trị
3 Huyện Vĩnh Linh        
15 Trạm Y tế Thị trấn Hồ Xá 030 X X Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh
16 Trạm Y tế Xã Vĩnh Thái 302 X X Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh
17 Trạm Y tế Xã Vĩnh Tú 303 X X Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh
18 Trạm Y tế Xã Vĩnh Trung 304 X X Xã Vĩnh Trung - Huyện Vĩnh Linh
19 Trạm Y tế Xã Vĩnh Chấp 305 X X Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh
20 Trạm Y tế Xã Vĩnh Nam 306 X X Xã Vĩnh Nam - Huyện Vĩnh Linh
21 Trạm Y tế Xã Vĩnh Khê 307 X X Xã Vĩnh Khê - Huyện Vĩnh Linh
22 Trạm Y tế Xã Vĩnh Long 308 X X Xã Vĩnh Long - Huyện Vĩnh Linh
23 Trạm Y tế Xã Vĩnh Kim 309 X X Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh
24 Trạm Y tế Xã Vĩnh Hòa 310 X X Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh
25 Trạm Y tế Xã Vĩnh Thạch 311 X X Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh
26 Trạm Y tế Xã Vĩnh Lâm 312 X X Xã Vĩnh Lâm - Huyện Vĩnh Linh
27 Trạm Y tế Xã Vĩnh Hiền 313 X X Xã Vĩnh Hiền - Huyện Vĩnh Linh
28 Trạm Y tế Xã Vĩnh Thủy 314 X X Xã Vĩnh Thủy - Huyện Vĩnh Linh
29 Trạm Y tế Xã Vĩnh Thành 315 X X Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh
30 Trạm Y tế Xã Vĩnh Hà 316 X X Xã Vĩnh Hà - Huyện Vĩnh Linh
31 Trạm Y tế Xã Vĩnh Sơn 317 X X Xã Vĩnh Sơn - Huyện Vĩnh Linh
32 Trạm Y tế Xã Vĩnh Tân 318 X X Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh
33 Trạm Y tế Xã Vĩnh Quang 319 X X Xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh
34 Trạm Y tế Xã Vĩnh Giang 320 X X Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh
35 Trạm Y tế Xã Vĩnh Ô 321 X X Xã Vĩnh Ô - Huyện Vĩnh Linh
36 Trạm Y tế Thị trấn Bến Quan 322 X X Thị trấn Bến Quan - Huyện Vĩnh Linh
4 Huyện Gio Linh        
37 Trạm Y tế Thị trấn Gio Linh 053 X X Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh
38 Trạm Y tế Xã Vĩnh Tr­ường 054 X X Xã Vĩnh Tr­ường - Huyện Gio Linh
39 Trạm Y tế Xã Gio Bình 055 X X Xã Gio Bình - Huyện Gio Linh
40 Trạm Y tế Xã Gio Thành 056 X X Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh
41 Trạm Y tế Xã Linh Th­ượng 057 X X Xã Linh Th­ượng - Huyện Gio Linh
42 Trạm Y tế Xã Gio Hòa 058 X X Xã Gio Hòa - Huyện Gio Linh
43 Trạm Y tế Xã Gio Mai 059 X X Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh
44 Trạm Y tế Xã Hải Thái 060 X X Xã Hải Thái - Huyện Gio Linh
45 Trạm Y tế Xã Gio Quang 061 X X Xã Gio Quang - Huyện Gio Linh
46 Trạm Y tế Thị trấn Cửa Việt 062 X X Thị trấn Cửa Việt - Huyện Gio Linh
47 Trạm Y tế Xã Gio Châu 401 X X Xã Gio Châu - Huyện Gio Linh
48 Trạm Y tế Xã Trung Hải 402 X X Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh
49 Trạm Y tế Xã Trung Giang 403 X X Xã Trung Giang - Huyện Gio Linh
50 Trạm Y tế Xã Trung Sơn 404 X X Xã Trung Sơn - Huyện Gio Linh
51 Trạm Y tế Xã Gio Mỹ 405 X X Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh
52 Trạm Y tế Xã Gio Phong 406 X X Xã Gio Phong - Huyện Gio Linh
53 Trạm Y tế Xã Gio An 407 X X Xã Gio An - Huyện Gio Linh
54 Trạm Y tế Xã Gio Hải 410 X X Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh
55 Trạm Y tế Xã Gio Sơn 411 X X Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh
56 Trạm Y tế Xã Linh Hải 413 X X Xã Linh Hải - Huyện Gio Linh
57 Trạm Y tế Xã Gio Việt 414 X X Xã Gio Việt - Huyện Gio Linh
5 Huyện Cam Lộ        
58 Trạm Y tế Thị trấn Cam Lộ 077 X X Thị trấn Cam Lộ - Huyện Cam Lộ
59 Trạm Y tế Xã Cam Tuyền 078 X X Xã Cam Tuyền - Huyện Cam Lộ
60 Trạm Y tế Xã Cam An 079 X X Xã Cam An - Huyện Cam Lộ
61 Trạm Y tế Xã Cam Thủy 080 X X Xã Cam Thủy - Huyện Cam Lộ
62 Trạm Y tế Xã Cam Thanh 081 X X Xã Cam Thanh - Huyện Cam Lộ
63 Trạm Y tế Xã Cam Thành 082 X X Xã Cam Thành - Huyện Cam Lộ
64 Trạm Y tế Xã Cam Hiếu 083 X X Xã Cam Hiếu - Huyện Cam Lộ
65 Trạm Y tế Xã Cam Chính 084 X X Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ
66 Trạm Y tế Xã Cam Nghĩa 508 X X Xã Cam Nghĩa - Huyện Cam Lộ
6 Huyện Triệu Phong        
67 Trạm Y tế Thị trấn ái Tử 085   X Thị trấn ái Tử - Huyện Triệu Phong
68 Trạm Y tế Xã Triệu ái 601 X X Xã Triệu ái - Huyện Triệu Phong
69 Trạm Y tế Xã Triệu Th­ượng 602   X Xã Triệu Th­ượng - Huyện Triệu Phong
70 Trạm Y tế Xã Triệu Phước 603   X Xã Triệu Ph­ước- Huyện Triệu Phong
71 Trạm Y tế Xã Triệu Vân 604 X X Xã Triệu Vân - Huyện Triệu Phong
72 Trạm Y tế Xã Triệu Độ 605 X X Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong
73 Trạm Y tế Xã Triệu Trạch 606   X Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong
74 Trạm Y tế Xã Triệu Đại 607 X X Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong
75 Trạm Y tế Xã Triệu Lăng 608 X X Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong
76 Trạm Y tế Xã Triệu Thuận 609 X X Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong
77 Trạm Y tế Xã Triệu Sơn 610 X X Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong
78 Trạm Y tế Xã Triệu Giang 611 X X Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong
79 Trạm Y tế Xã Triệu Hòa 612 X X Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong
80 Trạm Y tế Xã Triệu Tài 613   X Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong
81 Trạm Y tế Xã Triệu Đông 614 X X Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong
82 Trạm Y tế Xã Triệu Trung 615 X X Xã Triệu Trung - Huyện Triệu Phong
83 Trạm Y tế Xã Triệu Long 616 X X Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong
84 Trạm Y tế Xã Triệu Thành 617   X Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong
85 Trạm Y tế Xã Triệu An 618   X Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong
7 Huyện Hải Lăng        
86 Trạm Y tế Thị trấn Hải Lăng 086 X X Thị trấn Hải Lăng - Huyện Hải Lăng
87 Trạm Y tế Xã Hải Ba 087 X X Xã Hải Ba - Huyện Hải Lăng
88 Trạm Y tế Xã Hải Quế 088 X X Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng
89 Trạm Y tế Xã Hải Thành 089 X X Xã Hải Thành - Huyện Hải Lăng
90 Trạm Y tế Xã Hải Tr­ường 090 X X Xã Hải Tr­ường - Huyện Hải Lăng
91 Trạm Y tế Xã Hải Khê 091 X X Xã Hải Khê - Huyện Hải Lăng
92 Trạm Y tế Xã Hải Lâm 701 X X Xã Hải Lâm - Huyện Hải Lăng
93 Trạm Y tế Xã Hải An 702 X X Xã Hải An - Huyện Hải Lăng
94 Trạm Y tế Xã Hải Quy 705 X X Xã Hải Quy - Huyện Hải Lăng
95 Trạm Y tế Xã Hải Vĩnh 706 X X Xã Hải Vĩnh - Huyện Hải Lăng
96 Trạm Y tế Xã Hải Xuân 707 X X Xã Hải Xuân - Huyện Hải Lăng
97 Trạm Y tế Xã Hải Thiện 709 X X Xã Hải Thiện - Huyện Hải Lăng
98 Trạm Y tế Xã Hải D­ương 710 X X Xã Hải D­ương - Huyện Hải Lăng
99 Trạm Y tế Xã Hải Phú 713 X X Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng
100 Trạm Y tế Xã Hải Thọ 714 X X Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng
101 Trạm Y tế Xã Hải Hòa 715 X X Xã Hải Hòa - Huyện Hải Lăng
102 Trạm Y tế Xã Hải Tân 717 X X Xã Hải Tân - Huyện Hải Lăng
103 Trạm Y tế Xã Hải Th­ượng 718 X X Xã Hải Th­ượng - Huyện Hải Lăng
104 Trạm y tế xã Hải Sơn 719 X X Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng
105 Trạm Y tế Xã Hải Chánh 720 X X Xã Hải Chánh - Huyện Hải Lăng
8 Huyện H­ớng Hoá        
106 Trạm Y tế Thị trấn Khe Sanh 031 X X Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa
107 Trạm Y tế Thị trấn Lao Bảo 032 X X Thị trấn Lao Bảo - Huyện Hướng Hóa
108 Trạm Y tế Xã Hướng Lập 033 X X Xã H­ớng Lập - Huyện Hướng Hóa
109 Trạm Y tế Xã Hướng Việt 034 X X Xã H­ớng Việt - Huyện H­ớng Hóa
110 Trạm Y tế Xã H­ớng Phùng 035 X X Xã H­ớng Phùng - Huyện Hướng Hóa
111 Trạm Y tế Xã Hướng Sơn 036 X X Xã H­ớng Sơn - Huyện H­ớng Hóa
112 Trạm Y tế Xã Hướng Linh 037 X X Xã H­ớng Linh - Huyện Hướng Hóa
113 Trạm Y tế Xã Tân Hợp 038 X X Xã Tân Hợp - Huyện Hướng Hóa
114 Trạm Y tế Xã H­ớng Tân 039 X X Xã H­ớng Tân - Huyện Hướng Hóa
115 Trạm Y tế Xã Tân Thành 040 X X Xã Tân Thành - Huyện Hướng Hóa
116 Trạm Y tế Xã Tân Long 041 X X Xã Tân Long - Huyện Hướng Hóa
117 Trạm Y tế Xã Tân Lập 042 X X Xã Tân Lập - Huyện Hướng Hóa
118 Trạm Y tế Xã Tân Liên 043 X X Xã Tân Liên - Huyện Hướng Hóa
119 Trạm Y tế Xã Húc 044 X X Xã Húc - Huyện Hướng Hóa
120 Trạm Y tế Xã Thuận 045 X X Xã Thuận - Huyện Hướng Hóa
121 Trạm Y tế Xã Hướng Lộc 046 X X Xã H­ớng Lộc - Huyện Hướng Hóa
122 Trạm Y tế Xã Ba Tầng 047 X X Xã Ba Tầng - Huyện H­ớng Hóa
123 Trạm Y tế Xã Thanh 048 X X Xã Thanh - Huyện Hướng Hóa
124 Trạm Y tế Xã  A Dơi 049 X X Xã  A Dơi - Huyện Hướng Hóa
125 Trạm Y tế Xã A Xing 050 X X Xã A Xing - Huyện Hướng Hóa
126 Trạm Y tế Xã A Túc 051 X X Xã A Túc - Huyện Hướng Hóa
127 Trạm Y tế Xã Xy 052 X X Xã Xy - Huyện Hướng Hóa
9 Huyện Đakrông        
128 Trạm Y tế Thị trấn Krông Klang 063 X X Thị trấn Krông Klang - Huyện Đa Krông
129 Trạm Y tế Xã Mò ó 064 X X Xã Mò ó - Huyện Đa Krông
130 Trạm Y tế Xã Hướng Hiệp 065 X X Xã Hướng Hiệp - Huyện Đa Krông
131 Trạm Y tế Xã ĐaKrông 066 X X Xã Đa Krông - Huyện Đa Krông
132 Trạm Y tế Xã Triệu Nguyên 067 X X Xã Triệu Nguyên - Huyện Đa Krông
133 Trạm Y tế Xã Ba Lòng 068 X X Xã Ba Lòng - Huyện Đa Krông
134 Trạm Y tế Xã Hải Phúc 069 X X Xã Hải Phúc - Huyện Đa Krông
135 Trạm Y tế Xã Ba Nang 070 X X Xã Ba Nang - Huyện Đa Krông
136 Trạm Y tế Xã Tà Long 071 X X Xã Tà Long - Huyện Đa Krông
137 Trạm Y tế Xã Húc Nghì 072 X X Xã Húc Nghì - Huyện Đa Krông
138 Trạm Y tế Xã A Vao 073 X X Xã A Vao - Huyện Đa Krông
139 Trạm Y tế Xã Tà Rụt 074   X Xã Tà Rụt - Huyện Đa Krông
140 Trạm Y tế Xã A Bung 075 X X Xã A Bung - Huyện Đa Krông
141 Trạm Y tế Xã A Ngo 076 X X Xã A Ngo - Huyện Đa Krông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Tin tức từ BHXH Việt Nam

 • Hội Nhà báo Việt Nam: Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho Thứ trưởng, Tổng...
  Chiều ngày 28/8/2014, tại trụ sở BHXH Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với BHXH Việt Nam và Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính, tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho đồng chí Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh.
 • Báo động tình trạng bắt tay "móc túi" quỹ BHYT
  Hiện, tại nhiều bệnh viện, trung tâm KCB đang xảy ra tình trạng rút ruột bảo BHYT, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người dân.
 • Đẩy nhanh tiến độ triển khai cấp mã số định danh BHXH - hiệu quả và tiết kiệm
  Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tại buổi làm việc với đối tác công nghệ thông tin- Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT- và các Ban chuyên môn, nghiệp vụ về việc triển khai thực hiện cấp mã số định danh cho đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT, được tổ chức tại Hà Nội, ngày 26/08/2014.
 • Triển khai Luật BHYT sửa đổi: Cần sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan
  Đây là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tại cuộc họp triển khai thực hiện kế hoạch số 2800/KH-BHXH về việc triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi được BHXH Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, chiều 19/8/2014. Tham dự cuộc họp còn có các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh, Nguyễn Minh Thảo, cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn, nghiệp vụ liên quan.
 • Tổng kết thí điểm giao dịch thủ tục hành chính bằng hồ sơ điện tử qua mạng
  Chiều ngày 14/8/2014, tại TP Hồ Chí Minh, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện thí điểm giao dịch thủ tục hành chính bằng hồ sơ điện tử qua mạng. Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và đồng chí Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty TS24, một số BHXH tỉnh, thành phố và một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.
Đạo đức HCM

Hình ảnh

Đoàn thanh niên
2 photos | 922 view
Công Đoàn
0 photos | 688 view
Chuyên môn
0 photos | 1003 view

+ Xem tất cả

Thông báo

- Chương trình tọa đàm BHYT BHSV sẽ phát sóng tối nay vào lúc 21h25 phút và sáng mai lúc 8h30 phút

Chương trình Tọa đàm BHYT HSSV và công tác y tế trường học do BHXH tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT cùng Đài PTTH tỉnh thực hiện nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các bậc phụ huynh và học sinh về kết quả thực hiện công tác BHYT HSSV năm 2013-2014, từ đó mở rộng đối tượng tham gia BHYT sẽ được phát sóng trên...

- Các hoạt động vui Tết trung cho các cháu

File đính kèm- Số 48/CĐ-BHXH

Album nhạc Quảng Trị


Nhan su moi
Quan lý VB&HSCV

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 2


Hôm nayHôm nay : 257

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 549

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 642488

Tuyên truyền

Tọa đàm BHYT Học sinh - Sinh viên