Tăng cường các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thứ sáu - 08/06/2018 08:12 278 0
(QT) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách nằm trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Qua 10 năm triển khai thực hiện, BHXH tự nguyện đã góp phần quan trọng giúp những đối tượng lao động tự do, người dân ở khu vực nông thôn... ổn định cuộc sống và giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già. Để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian tới, BHXH tỉnh Quảng Trị triển khai nhiều giải pháp như đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách ưu đãi mới, mở rộng và nâng cao chất lượng các đại lý thu.
Tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia BHXH tự nguyện
Tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia BHXH tự nguyện

Anh Đặng Thanh Hùng, ở thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa trước đây làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân, được chủ doanh nghiệp đóng BHXH. Được 5 năm, anh nghỉ việc về mở cơ sở riêng kinh doanh điện máy, trở thành lao động tự do. Nhờ sự tư vấn của nhân viên đại lý BHXH tại thị trấn, anh Hùng chuyển sang đóng BHXH tự nguyện. Anh Hùng cho biết: “Khi tìm hiểu được biết có chính sách tham gia BHXH tự nguyện dành cho những người lao động tự do như tôi, tôi rất yên tâm vì trước đây cứ nghĩ phải làm ở các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp mới được đóng BHXH. Giờ thì chúng tôi yên tâm sẽ được hưởng lương hưu như mọi người khi hết tuổi lao động”.

BHXH tự nguyện là loại hình mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng BHXH. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không quy định mức trần tuổi và không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc như nông dân, lao động tự do, những người đã từng tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa đủ số năm theo quy định và có mong muốn tiếp tục tham gia để đủ điều kiện hưởng chế độ khi đủ tuổi hưu. Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong 6 phương thức đóng như đóng hằng tháng, đóng 3 tháng/lần, 6 tháng/lần, 12 tháng/ lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm/lần; đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (154.000 đồng/tháng), cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng...

Người dân tham gia BHXH tự nguyện được hưởng nhiều quyền lợi, đó là khi đủ điều kiện về tuổi đời đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định, được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT khi nghỉ hưu và được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh như những người tham gia BHXH bắt buộc hưởng lương hưu, được hưởng chế độ tuất. Hoặc đối với trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng một lần cho đến khi đủ 20 năm để được hưởng lương hưu. Bà Trần Thị Hồng, ở phường 1, thành phố Đông Hà cho biết: “Bản thân tôi đã tham gia đóng BHXH bắt buộc được 15 năm hai tháng. Mới đây tôi đã đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, nhờ có loại hình BHXH tự nguyện và một số chính sách mới nên tôi đã đóng 1 lần số tiền BHXH cho đủ số năm, được giải quyết nghỉ hưu và hưởng các chế độ khác”.

Thời gian qua, công tác khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tính đến hết quý I/2018, số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.254 người, tăng 79 người (6,72%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 68,75% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tuy vậy hiện nay, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân vì thời gian chờ đợi để được thụ hưởng dài (20 năm), mức lương được hưởng khi về hưu phụ thuộc vào mức đóng nhưng với tình hình thu nhập hiện nay của người dân, mức đóng cũng rất hạn chế, nên mức hưởng sẽ thấp. Mức đóng BHXH tự nguyện là 22% vào 2 quỹ hưu trí và tử tuất, trong khi đó mức đóng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc vào 2 quỹ hưu trí và tử tuất là 8% tiền lương (vì NSNN và người sử dụng lao động hỗ trợ 14%).

BHXH bắt buộc có 5 chế độ (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất) và được nhà nước hỗ trợ đóng phí trong khi BHXH tự nguyện lại chỉ có 2 chế độ (hưu trí và tử tuất) nên chưa thực sự hấp dẫn. Về phía người dân tham gia BHXH tự nguyện, do tập quán, thói quen, người lao động dịch chuyển tự do muốn làm công, ăn lương và hưởng trọn số lương trong từng tháng, họ chỉ mới thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái lợi ích lâu dài khi tham gia BHXH tự nguyện nên tỷ lệ người dân nông thôn tham gia còn thấp là điều dễ lý giải. Nhiều người lao động không hiểu hết lợi ích của hình thức BHXH tự nguyện. Hơn nữa, thu nhập của người lao động hằng tháng thấp và bấp bênh, thời gian tham gia dài nên nhiều người không đủ sức theo. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động, triển khai về chính sách BHXH vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả, thiếu đồng bộ nên phần lớn người lao động và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của các chính sách BHXH cũng như quy trình, thủ tục đăng ký khi tham gia BHXH tự nguyện.

Luật BHXH năm 2014 đã có nhiều bổ sung, điều chỉnh về chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHXH, nhất là loại hình BHXH tự nguyện. Theo đó, luật đã bỏ quy định khống chế trần tuổi tham gia; quy định mức sàn thu nhập tối thiểu đóng BHXH tự nguyện bằng chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn để phù hợp với khả năng tham gia của người dân; linh hoạt trong phương thức đóng. Luật BHXH năm 2014 cũng cho phép người lao động đóng BHXH tự nguyện theo nhiều phương thức. Trường hợp người lao động có một khoản thu nhập lớn mới phát sinh thì có thể đóng BHXH một lần cho nhiều năm về sau như là một khoản tiết kiệm cho tuổi già.

Ngày 26/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg, trong đó đưa ra rất nhiều giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH nói chung, trong đó có BHXH tự nguyện. Theo đó, từ ngày 1/1/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể, nhà nước sẽ hỗ trợ bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; hỗ trợ 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. Với người tham gia BHXH đóng theo phương thức một lần, số tiền hỗ trợ cho những năm còn thiếu được nhà nước chuyển toàn bộ một lần vào quỹ hưu trí và tử tuất trong cùng năm đóng. Đây được xem là một trong những giải pháp thu hút đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện, đặc biệt là những chính sách mới có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018 bằng các hình thức như: tăng cường đối thoại trực tiếp tại cơ sở về chính sách BHXH tự nguyện với cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn, kiện toàn và nâng cao hơn nữa năng lực, kỹ năng truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện của mạng lưới hệ thống nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện. Cùng với đó, ngành BHXH sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phát triển đối tượng và giải quyết chế độ BHXH; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, thực hiện tốt cơ chế một cửa trong tiếp nhận và giải quyết các chế độ BHXH tự nguyện cho người lao động.

Bảo Bình - Báo Quảng Trị

 


Bình luận của bạn:  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây