BHXH tỉnh Quảng Trị triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII của Đảng và Nghị quyết số 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

Chủ nhật - 24/12/2017 10:29 161 0
Ngày 23/12/2017, BHXH tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng và Nghị quyết số 96/NQ-BCS, ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, lao động tại Văn phòng BHXH tỉnh và lãnh đạo chủ chốt BHXH các huyện, thị xã, thành phố. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Hồ Sỹ Nam chủ trì Hội nghị.
TS Dương Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ  cơ quan BHXH Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí BHXH  trực tiếp triển khai các Nghị quyết tại Hội nghị
TS Dương Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí BHXH trực tiếp triển khai các Nghị quyết tại Hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Dương Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí BHXH triển khai các nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng, khóa XII. Theo đó, hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng, khóa XII đã ban hành bốn nghị quyết quan trọng: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Bốn nghị quyết mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách. Trong đó, có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chính sách BHYT, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 
Toàn cảnh Hội nghị

Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỉ lệ tham gia BHYT đạt 95% dân số và đến năm 2030, tỉ lệ dân số tham gia BHYT trên 95%. Hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khoẻ và bảo hiểm y tế toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế và có cơ chế giá, cơ chế đồng chi trả nhằm phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở.
Để thực hiện những mục tiêu đó, Nghị quyết số 20-NQ/TW đề ra các giải pháp như:Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân để hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân; tăng cường công tác y tế học đường; triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khoẻ người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế. Thiết lập hệ thống sổ sức khoẻ điện tử đến từng người dân. Thực hiện cập nhật các thông tin, chỉ số sức khoẻ khi đi khám sức khoẻ, chữa bệnh; triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Điều chỉnh mức đóng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, thu nhập của người dân và chất lượng dịch vụ. Đa dạng các gói bảo hiểm y tế. Tăng cường liên kết, hợp tác giữa bảo hiểm y tế xã hội với bảo hiểm y tế thương mại. Nâng cao năng lực, chất lượng giám định bảo hiểm y tế bảo đảm khách quan, minh bạch. Thực hiện các giải pháp đồng bộ chống lạm dụng, trục lợi, bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở y tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Khẳng định công tác truyền thông là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành. TS Dương Văn Thắng cho biết. Hơn bao giờ hết, công tác truyền thông cần được tiếp tục tiến hành một cách chủ động, tích cực và thường xuyên hơn để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng, giao phó cho ngành BHXH.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về BHXH, BHYT, Nghị quyết số 96/NQ-BCS đưa ra sáu nhóm giải pháp: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong toàn Ngành đối với công tác truyền thông BHXH, BHYT; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ truyền thông; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư; chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận, tổ chức hiệu quả truyền thông xã hội; phát huy vai trò, hiệu quả truyền thông của các cơ quan báo chí, trang tin điện tử trong Ngành; nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của cán bộ, nhân dân…

Giám đốc BHXH tỉnh Hồ Sỹ Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị Hồ Sỹ Nam khẳng định: BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, thể hiện quan điểm, đường lối, tính nhân văn, nhân đạo “do dân và vì dân mà phục vụ” của Đảng và Nhà nước ta. Chính vì vậy, mỗi công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống BHXH tỉnh Quảng Trị phải là một “Thông tin viên”, thực hiện tốt vai trò định hướng tư tưởng, kịp thời đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, lệch lạc, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Ngành.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương và nghiêm túc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, tinh thần Nghị quyết số 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã đề ra.

Bài và ảnh: Nguyễn Đức

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây