Tăng cường các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Thứ năm - 30/08/2018 15:04 48 0
Sáng ngày 30/8, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cấp ủy, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU, ngày 02/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở LĐ-TB&XH.
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc
Nhiều kết quả tích cực sau 5 năm triển khai thực hiện
Báo cáo với Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Hồ Sỹ Nam biết: 
Tính đến 30/6/2018, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 580.609 người, tăng 151.238 người so với năm 2012. Trong đó, tham gia BHYT là 579.474 người, tăng 150.725 người so với cùng kỳ năm 2012, đạt tỷ lệ bao phủ 92,13% dân số toàn tỉnh, vượt 6,33% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018. BHXH tỉnh hiện đang quản lý trên 23 ngàn đối tượng hưởng chế độ BHXH thường xuyên với sồ tiền chi trả hàng tháng là 88.406 triệu đồng. Việc giải quyết chế độ BHXH được thực hiện đầy đủ, kịp thời, an toàn, thuận lợi. Công tác thực hiện chính sách về BHYT luôn được thực hiện nhanh chóng, kịp thời; bệnh nhân được hưởng đầy đủ quyền lợi khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở KCB trong toàn tỉnh và các tuyến Trung ương; việc thanh toán trực tiếp cho đối tượng được tiến hành đúng thời gian quy định và đảm bảo đúng chế độ cho người bệnh. 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Hồ Sỹ Nam báo cáo tại buổi làm việc
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Hồ Sỹ Nam báo cáo kết quả tại buổi làm việc
Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã không ngừng cải cách TTHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ, tiến hành rà soát, cắt giảm từ 263 TTHC xuống còn 33 TTHC, số giờ kê khai thủ tục BHXH từ 300 giờ giảm xuống còn 49,5 giờ vào cuối năm 2015, phấn đấu giảm xuống còn 45 giờ theo đúng lộ trình đã đề ra; đã có 100% đơn vị SDLĐ đăng ký nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Bưu điện; 98% đơn vị SDLĐ trên địa bàn tỉnh thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Hệ thống thông tin giám định BHYT được kết nối liên thông đối với 100% cơ sở KCB BHYT trên địa bàn, bảo đảm chuyển dữ liệu kịp thời, minh bạch, khách quan.

Trên cơ sở Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng nội dung, ký kết chương trình, quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; tổ chức nhiều hoạt động thông tin, truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN đến với người lao động; phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở KCB BHYT, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU đã từng bước đi vào cuộc sống, tác động sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Việc thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng thành các văn bản pháp luật chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT được quan tâm, hệ thống văn bản ngày càng được hoàn thiện; công tác tuyên truyền được quan tâm chú trọng thực hiện đã góp phần thay đổi mạnh mẽ nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT từng bước được hiện đại hóa, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; bộ máy tổ chức ngành BHXH được củng cố và hoàn thiện từ cấp tỉnh đến huyện, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của CCVC, LĐ không ngừng được nâng lên, đảm bảo giải quyết kịp thời mọi chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động...


Tăng cường các giải pháp để tiếp tục thực hiện mục tiêu Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU đã đề ra
Trước những khó khăn, hạn chế còn tồn tại như: số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện đạt thấp so với tiềm năng; số đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn diễn ra; tình hình sử dụng và quản lý quỹ KCB BHYT trên địa bàn có chiều hướng diễn biến phức tạp ..., BHXH tỉnh đề ra các giải pháp như: Tiếp tục chủ động tham mưu và tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 3491/KH-UBND của UBND tỉnh đã đề ra; kịp thời tham mưu, xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, HSSV và người lao động làm việc trong các doanh nghiệp; giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho người tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hiện đại hóa hệ thống trong mọi hoạt động để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục xây dựng đội ngũ CCVC, LĐ ngành BHXH năng động, chuyên nghiệp, hết lòng phục vụ lợi ích của nhân dân; chuyển đổi mạnh mẽ từ tác phong hành chính công sang phục vụ đối tượng, bảo đảm quyền và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, lãnh đạo và tập thể BHXH tỉnh đã đạt được trong thực hiện Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời gian qua. Bên cạnh những hạn chế còn tồn tại như: tỷ lệ tham gia BHXH đạt thấp so với lực lượng lao động; chính sách BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn được người dân để đăng ký tham gia; tình trạng đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH xảy ra nhiều, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị BHXH tỉnh cần phối hợp với các ngành liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp như: đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, trong đó tập trung thông tin, tuyên truyền về quyền và lợi ích thiết thực của người dân khi tham gia BHXH, BHYT; công bố công khai danh sách các đơn vị, doanh nghiệp chây ì, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài trên các phương tiện truyền thông, phối hợp khởi kiện ra Tòa án đối với các đơn vị nợ kéo dài, số nợ lớn để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.
Trước đề xuất của BHXH tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ cho đối tượng HSSV khi tham gia BHYT, hỗ trợ mức đóng BHYT cho đối tượng nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sóng trung bình, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị: BHXH tỉnh cùng các ngành liên quan cần thống kê, khảo sát và có số liệu đánh giá cụ thể để có Đề án hỗ trợ hợp lý.

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với cấp ủy, lãnh đạo BHXH các huyện Gio Linh, Cam Lộ và Hải Lăng đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU, ngày 02/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị tại địa phương.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây